Το κτηματομεσιτικό γραφείο KORONA REAL ESTATE, δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο της Λακωνικής Μάνης σε οικόπεδα και κατοικίες.

Το μεσιτικό γραφείο Korona Real Estate παρέχει στους πελάτες της δωρεάν τις εξής συμβουλευτικές υπηρεσίες από αναγνωρισμένους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, λογιστές για να να ολοκληρωθεί μια πώληση όπως:

1. Έλεγχο τίτλων νόμιμων διαδικασιών με βάσει την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
2. Έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων, Δασαρχείου, Αρχαιολογίας, Natura και όρους δόμησης.
3. Όσον αφορά τις κατοικίες, έλεγχος κατά τη διάρκεια ή και το πέρας των εργασιών εάν αυτές ανταποκρίνονται με τις εγκεκριμένες μελέτες.
4. Εάν οι ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και τις πιστοποιήσεις τις Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.
5. Εκτιμήσεις αξίων.
6. Νομιμοποιήσεις.

Το μεσιτικό γραφείο Korona Real Estate αναλαμβάνει την επίλυση, τροποποίηση οποιουδήποτε προβλήματος που ενδεχομένως να υφίσταται, για την επιτυχή πώληση του ακινήτου κατόπιν ραντεβού. Για να ολοκληρωθεί μια πώληση πρέπει πρώτα να γίνει σωστή εκτίμηση του ακινήτου σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την οποία, χρειάζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν το ακίνητο όπως συμβολαιογραφικά έγγραφα, τοπογραφικά, εγκεκριμένες άδειες από πολεοδομίες, νομιμοποιήσεις κ.α.